Front-end Angular Developer
Místo: Praha Úvazek: Full-time / Part-time / Contract Typ firmy: Startup (do 15 lidí)

Imcery s.r.o.

Imcery is looking for Front-end Angular developer to join our team working on multiple projects for international based clients. You will be expected to learn new technologies quickly and thrive in a fast paced environment while working in a team environment and individually. You will contribute to both mature and new products, developing user-facing, eye-candy and stunning features using the latest web technologies.

We are a digital agency developing both web and mobile applications. Our clients are companies focusing on e-commerce, entertainment and financial software products. Our unique approach for problem solving is what makes us to stand out and deliver rock-solid projects.

What we need:

 • 5+ years of development experience with JavaScript (TypeScript), HTML5 and CSS3
 • Strong understanding of Angular or React/Vue, best practices and conventions
 • Fluency with Bootstrap CSS framework
 • Perfect knowledge of at least one preprocessor like LESS, SASS or Stylus
 • Proven track record building modern well engineered web applications
 • You know how to build large-scale single-page applications using REST APIs based on PHP7 Laravel
 • Design in Photoshop / Sketch and animation experience is a plus
 • A good English is a requirement, as you will be speaking directly with our EU and Asia based clients

What you will get:

 • Possibility to work on exciting projects that will be immediately visible on-line
 • Work with a super-motivated and highly experienced team of young professionals
 • Guaranteed career growth potential
 • Competitive compensation package
 • Possibility to work at our remote office in Southeast Asia
 • Company benefits such as Multisport card
 • Freedom to innovate and take technical decisions
 • No corporate bullshit and baby-sitting

Společnost Imcery hledá Front-end Angular developera do našeho týmu, který pracuje na několika projektech pro mezinárodní klienty. Budete se učit novým technologiím v rychle se měnícím dynamickém prostředí, pracovat jakou součást týmu i individuálně. Budete pracovat na stávajících i nových produktech, vytvářet uživatelsky orientované, krásné a ohromující featury za použitím nejnovějších webových technologií.

Jsme digitální agentura, která vyvíjí webové i mobilní aplikace. Našimi klienty jsou firmy zaměřené na e-commerce, zábavu a finanční softwarové řešení. Našim unikátním přístupem k řešení problémů je to, co nás odlišuje a umožňuje nám dodávat jedinečná řešení.

Co potřebujeme:

 • 5 a více let zkušeností s vývojem v JavaScriptu (TypeScriptu), HTML5 a CSS3
 • Výbornou znalost Angularu, React či Vue, osvědčené postupy a konvence
 • Dobrou znalost Boostrap CSS frameworku
 • Ovládání alespoň jednoho preprocesoru jako např. LESS, SASS nebo Stylus
 • Osvědčenou historii vytváření dobře navržených webových aplikací
 • Znát, jak vytvářet rozsáhlé škálovatelné aplikace pomocí REST API založené na PHP7 Laravelu
 • Design ve Photoshopu / Sketch a zkušenosti s animacemi výhodou
 • Požadována dobrá angličtina, jelikož budete komunikovat s klienty v EU a Asii

Co dostanete:

 • Možnost pracovat na vzrušujících projektech, které budou okamžitě vidět on-line
 • Práce s vysoce motivovaným a zkušeným týmem mladých IT profesionálů
 • Garantovaný potenciál kariérního růstu
 • Odpovídající platové hodnocení
 • Možnost práce v naší pobočce v Jihovýchodní Asii
 • Firemní benefity jako např. Multisport karta
 • Svoboda inovací a přijímání technických rozhodnutí
 • Žádná korporátní buzerace a baby-sitting
Imcery s.r.o.
MÁM o práci zájem
O nás

Imcery is a digital agency developing both web and mobile applications. Our clients are companies focusing on e-commerce, entertainment and financial software products. Our unique approach for problem solving is what makes us to stand out and deliver rock-solid projects.

Kde nás najdeš