Ruby on Rails senior developer
Místo: Praha nebo Externě Úvazek: Full-time / Part-time / Contract Typ firmy: Startup (do 15 lidí) Plat: 70000 - 80000 Kč / měsíc

Cloudaper

English version below

Chceme zbavit svět mraků papíru. A potřebujeme s tím pomoct.

tl;dr

 • cloudové DMS
 • back-end v Ruby on Rails + PostgreSQL, Redis a Elasticsearch
 • 4denní pracovní týden, remote first
 • produktový vývoj, testy, dokumentace, code reviews
 • nástroje i vzdělávání dle výběru
 • ≈ 80 000 Kč za 120 hodin měsíčně
 • možnost získat část firmy

Jsme malý český startup. A chceme změnit způsob, jakým lidé pracují s dokumenty. Vytváříme cloudový systém na správu dokumentů pro malé a střední firmy. Už máme lokální produkt Document Manager a platící zákazníky, teď chceme jít na globální trh.

Hledáme posilu do back-end týmu. Přidáváme nové funkce do současného produktu, děláme nový front-end a čekají nás úpravy a optimalizace pro globální start. Hrajeme si s Elasticsearch a OCR. Můžeš nám s něčím z toho pomoct?

4denní pracovní týden je nový full-time. Máme neomezenou neplacenou dovolenou. Kanceláře máme v centru Prahy, ale jsme remote first, takže můžeš pracovat odkudkoliv.

Děláme produkt, ne zakázkový vývoj. Píšeme přesné specifikace, testy a dokumentaci, děláme code reviews. Používáme Ruby on Rails a React, k tomu PostgreSQL, Redis a Elasticsearch. Infrastrukturu máme u AWS. Práci nám usnadňuje Slack, GitHub, CircleCI nebo Rollbar.

Co nabízíme? Hardware, software nebo služby pro efektivní práci. Podpoříme tě se učit a tvořit nové věci: konference, workshopy, knihy, open source.

Míříme okolo 80 000 Kč při 4denním pracovním týdnu. A věříme, že by každý měl vlastnit část firmy, pro kterou pracuje.

Ale práce není všechno. Budeme rádi, když nám pomůžeš naplánovat náš první výlet.

Přijď na kafe. Zaujalo tě to? Rádi si s tebou popovídáme u kafe nebo si můžeme zavolat, pokud to máš do Prahy moc daleko. A taky můžeš mrknout na náš hiring web, kde se dočteš ještě víc.

 

 

— — —

 

 

Come and help us save some trees.

tl;dr

 • cloud DMS
 • Ruby on Rails back-end + PostgreSQL, Redis and Elasticsearch
 • 4-day work week, remote first
 • product development, tests, documentation, code reviews
 • tools and education of your choice
 • ≈ 80,000 CZK for 120 hours a month
 • opportunity to get a stake in the company

We're a small startup based in Prague. And we want to change the way people work with documents. We're developing a cloud document management system aimed at small and medium enterprises. We already have a local product Document Manager and paying customers, now it's time to go global.

We're looking for someone to join our back-end team. We're working on new features for the current product & new front-end, optimizations for global launch are ahead of us. We're playing with Elasticsearch and OCR. Can you help us out with any of this?

4-day work week is the new full-time. We have an unlimited unpaid vacation. Our offices are in the very heart of Prague, but we're remote first, so you can work from anywhere.

We're building a product, we don't do custom development. We write clear specifications, tests, and documentation, we do code reviews. We use Ruby on Rails and React, with the addition of PostgreSQL, Redis, and Elasticsearch. Infrastructure is on AWS. And we use tools like Slack, GitHub, CircleCI or Rollbar.

What do we offer? Hardware, software or SasS to upscale your efficiency. We support your learning and creating new things: conferences, workshops, books, open source.

We target around 80,000 CZK per month with a 4-day work week. And we believe that everyone should own a small part of the company he works for.

But it can't be all just about the work. We need you to help us with planning our first offsite retreat this summer!

Come grab a coffee. Sounds interesting to you? We'd be happy to chat and enjoy a coffee or we can have a call if it's too far to Prague for you. And you can definitely take a look at our hiring site to find out more about what we do and the way we work.

Další nabídky Cloudaper
Front-end developer Cloudaper – Praha nebo Externě
Sales representative Cloudaper – Praha nebo Externě
Cloudaper
MÁM o práci zájem
O nás

Chceme zbavit svět mraků papíru. A potřebujeme s tím pomoct.

Jsme malý český startup. A chceme změnit způsob, jakým lidé pracují s dokumenty.

Vytváříme cloudový systém na správu dokumentů pro malé a střední firmy. Už máme lokální produkt – Document Manager (klikni a můžeš si ho vyzkoušet) – a platící zákazníky, teď chceme jít na globální trh.

A hledáme lidi, kteří nám náš cíl pomůžou uskutečnit.